Reaktory chemiczne

Galicyjskie Centrum Innowacyjno Wdrożeniowe zajmuje się także produkcją reaktorów chemicznych. Służą one do prób przeprowadzania procesów technologicznych w wysokich temperaturach, a w szczególności reakcji chemicznych, w których biorą udział gazy, ciecze oraz ciała stałe. Istnieje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów chemicznych, co wynika przede wszystkim ze sporej wielorakości procesów chemicznych. Dlatego podczas realizowania zlecenia warunkiem koniecznym jest poznanie przebiegu procesu i potrzeb klienta.
Translate