Doradztwo w zakresie AKP

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzimy doradztwo z dziedziny automatyki procesowej i pomiarowej. Zakres oferty obejmuje między innymi:
  • Dobór aparatury pomiarowej dla konkretnych aplikacji przemysłowych,
  • Realizację projektów z zakresu automatyki przemysłowej, AKP i elektryki niskonapięciowej,
  • Opracowanie oraz implementację algorytmów regulacji i sterowania,
  • Prowadzenie uzgodnień technicznych z klientami i kooperantami na każdym etapie projektu,
  • Kompletację dostaw,
  • Uruchomienia w tym badania i próby funkcjonalne.
Translate