Projektowanie i obliczanie układów przepływowych

Pomiar strumienia masy względnie objętości za pomocą zwężek pomiarowych jest jedną z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych metod pomiarowych. Zasada pomiaru oparta jest na zmianie energii potencjalnej ciśnienia statycznego medium przepływającego przez miejscowe zwężenie przewodu (diafragma).
Na podstawie danych eksploatacyjnych użytkownika projektujemy i obliczamy kryzowe układy pomiarowe. Na ich podstawie wykonujemy i dostarczamy urządzenia procesowe. Urządzenia produkowane są w oparciu o normy EN, ISO, DIN i ASME. Urządzenia ciśnieniowe spełniają wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE i jeżeli wymaga tego sytuacja certyfikowane są przez jednostkę notyfikowaną. 
Translate